پذیرش دانشجو بدون آزمون برای مهر ۱۳۹۸

پذیرش بدون آزمون دانشجو در مقطع کارشناسی پیوسته ورودی مهر ماه ۱۳۹۸ موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان خوزستان رشته های قابل پذیرش: رشته کارشناسی پیوسته کد رشته محل (موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی) ظرفیت گروه آموزشی معماری داخلی ۱۵۰۵۱ ۶۰ علوم ریاضی و فنی مهندسی برق ۱۵۰۵۲ ۶۰ مهندسی عمران …

توضیحات بیشتر »