خانه / Tech / کار های در دست اجرای انفورماتیک

کار های در دست اجرای انفورماتیک

۱-  طراحی وب سایت اصلی

۲- طراحی مجموعه دانشکده ها و مراکز و دفاتر

۳- طراحی پرتال خبری موسسه

۴- پیکر بندی فایروال مرکزی

۵- پیکربندی شبکه موسسه

۶-بهینه سازی اینترنت موسسه(پرسنل)

۷-راه اندازی اینتر نت اعضا هیئت علمی

۸- موارد دیگر….

 

درباره ی saghari