خانه / اخبار تصویری / آغاز ثبت نام تکمیل ظرفیت موسسه آموزش عالی(جزئیات در ادامه مطلب)

آغاز ثبت نام تکمیل ظرفیت موسسه آموزش عالی(جزئیات در ادامه مطلب)

آغاز ثبت نام تکمیل ظرفیت
موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
رشته های ثبت نام:
کارشناسی ناپیوسته
• ناپیوسته علمی کاربردی معماری- کد رشته: ۲۸۸۵
• علمی کاربردی حسابداری- کد رشته: ۴۳۱۸
• مهندسی اجرایی عمران- کدر شته: ۳۵۰۷
• مهندسی تکنولوژی الکترونیک- کد رشته: ۱۳۸۹
• مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر- کد رشته: ۲۴۸۶
• مهندسی تکنولوژی برق قدرت- کد رشته: ۱۶۴۵
کارشناسی پیوسته
• حسابداری- پذیرش محدود- کد رشته: ۲۵۹۷۴
• روانشناسی عمومی- پذیرش محدود- کد رشته: ۲۵۹۷۵
• زبان و ادبیات انگلیسی- پذیرش محدود- کد رشته: ۲۲۴۸۰
• مترجمی زبان- پذیرش محدود- کد رشته: ۲۲۴۸۱
• مدیریت صنعتی- کد رشته: ۲۵۹۷۷
• مدیریت بازرگانی- کد رشته: ۲۵۹۷۶
• معماری داخلی- کد رشته: ۱۷۸۰۷
• مهندسی برق- کد رشته: ۱۷۸۰۴
• مهندسی عمران- پذیرش محدود- کد رشته: ۱۷۸۰۵
• مهندسی کامپیوتر- پذیرش محدود- کد رشته: ۱۷۸۰۸
• مهندسی معماری- پذیرش محدود- کد رشته: ۱۷۸۰۹

کاردانی پیوسته
• کامپیوتر نرم افزار کامپیوتر- کد رشته: ۲۳۹۶
• زمان ثبت: نام از ۶ الی ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶
• مکان ثبت نام: کتابخانه موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان

درباره ی saghari

مطلب پیشنهادی

رییس سازمان جهاد دانشگاهي استان خوزستان منصوب شد

رییس سازمان جهاد دانشگاهي استان خوزستان منصوب شد در حكمي از سوي رييس جهاد دانشگاهي، …