خانه / اخبار / نتایج نهایی انتخابات انجمن های علمی

نتایج نهایی انتخابات انجمن های علمی

انجمن علمی زبان
اعضاء اصلی
آقای محمد عرفانی آوازی
آقای نیما نوروز زاده قوچانی
آقای سید حسین بیت سیاح
خانم سحر دحیماوی
آقای فرهاد رزم آرا

دو عضو علی البدل
آقای مصطفی داودی و خانم فاطمه احسانی فر

جلسه توجیهی روز یک شنبه ۱۷ آذر ماه ساعت ۱۳ برگزار می شود و حضور کلیه اعضا انجمن الزامیست
مکان : امورفرهنگی و فوق برنامه واقع در ساختمان شماره دو


انجمن علمی معماری
اعضاء اصلی
آقای طاها ملک پور
خانم اسماء سهیل پور
خانم مونا عویدی
خانم مریم اسکندری
خانم زینب علوی پور
دو عضو علی البدل
آقای سیاوش بیگ
خانم بهار رسن پور

جلسه توجیهی روز یک شنبه ۱۷ آذر ماه ساعت ۱۳ برگزار می شود و حضور کلیه اعضا انجمن الزامیست
مکان : امورفرهنگی و فوق برنامه واقع در ساختمان شماره دو


انجمن علمی حسابداری
اعضاء اصلی
آقای حسین افتخار
خانم زهرا طاهری
خانم یاسمن گل زاده
خانم سارا آقایی
خانم نگین طوسی

دو عضو علی البدل
خانم الهه هاشمی نسب
خانم ها مهشاد حقیقی و زینب حمادی

جلسه توجیهی روز یک شنبه ۱۷ آذر ماه ساعت یازده صبح برگزار می شود و حضور کلیه اعضا انجمن الزامیست
مکان : امورفرهنگی و فوق برنامه واقع در ساختمان شماره دو


انجمن علمی عمران
اعضاء اصلی
خانم الهه قبادی نیا
خانم زهرا زاهدی شهریاری
خانم انیس‌ خلفیان
آقای احسان قربانی
آقای سید احسان مرعشی
دو عضو علی البدل
آقای فرهاد یاوری
آقای شکیب عربی

جلسه توجیهی روز یک شنبه ۱۷ آذر ماه ساعت ده صبح برگزار می شود و حضور کلیه انجمن علمی الزامیست
مکان : امورفرهنگی و فوق برنامه واقع در ساختمان شماره دو


انجمن علمی برق
اعضاء اصلی
آقای رضا نیک خواه
آقای عباس اهل کوت
آقای علیرضا تاجمیری
آقای یاسین حیدری
آقای علی رویوران
دو عضو علی البدل‌
آقای عقلی برومی
آقای امجد حزباوی
آقای کاوه نظری فروشانی انصراف دادند از اعضاء اصلی انجمن
جلسه توجیهی روز یک شنبه ۱۷ آذر ماه ساعت نه صبح برگزار می شود و حضور کلیه اعضا انجمن الزامیست
مکان : امورفرهنگی و فوق برنامه واقع در ساختمان شماره دو

درباره ی نوید سیاه پلو

مطلب پیشنهادی

قابل توجه دانشجویان ورودی ۹۷ که بصورت مشروط ثبت نام شده اند

۱- فائزه خان زاده ۲- ریحانه حیدری ۳-اسماء سهیل پور ۴-نگین مقدم شوشتری ۵-سید احسان …