• اخبار و اطلاعیه ها 
 • درباره گروه 
 • اعضاء هیئت علمی
 • کارکنان
 • تقویم آموزشی
 • برنامه نیمسال جاری
 • چارت های درسی
 • طرح درس
 • فرم های گروه
 • دستورالعملها
 • زمان بندی جلسات دفاع
 • افتخارات
 • آزمایشگاه ها و کارگاه ها
 • دانشجویان
 • تماس با ما

 چهارشنبه ۳ بهمن ماه ۱۳۹۷

گروه زبان و ادبیات انگلیسی به عنوان اولین گروه آموزشی موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان از سال  ۱۳۷۵ فعالیت خود را با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی پیوسته در گرایش دبیری زبان آغاز نموده است و در حال حاضر دارای ۱۹۹نفر دانشجوی زبان و ادبیات و۲۳۶ نفردانشجوی مترجمی زبان انگلیسی می باشد. تعداد دانش آموختگان از سال ۱۳۸۶ تعداد ۲۳۷ زن و۲۶ مرد در گرایش ادبیات و تعداد ۲۷۰ زن و ۴۴ مرد در گرایش مترجمی بوده و ۵۰۰ نفر نیز ما قبل سال ۱۳۸۶ ازین گروه فارغ التحصیل گشته اند. گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی در سال ۱۳۹۸ موفق گردید مجوز پذیرش دانشجو در رشته کارشناسی آموزشی زبان انگلیسی را از دفتر شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را اخذ نماید.

رشته ها و مقاطع تحصیلی :

مدیر گروه :

 • نام و نام خانوادگی : فیروزه شیخی شوشتری
 • مرتبه علمی: مربی
 • پست سازمانی: مدیر گروه و دبیر شورای گروه 
 • پست الکترونیک سازمانی:
 • دانلود رزومه

کارشناس آموزشی گروه :

 • نام و نام خانوادگی : معصومه کتکی نیا
 • شماره اتاق : ۳۲۲
 • شماره تلفن داخلی: ۲۵۸
 • پست الکترونیکی گروه :English.department258@gmail.com
 • نام و نام خانوادگی :   دکتر سید جواد حبیبی
 • مرتبه علمی: استادیار
 • پست سازمانی: عضو هیات علمی پیمانی
 • پست الکترونیک سازمانی:
 • دانلود رزومه

 • نام و نام خانوادگی : لاله فتحی علیزاده (دانشجوی دکترا)
 • مرتبه علمی: مربی
 • پست سازمانی: عضو هیات علمی
 • پست الکترونیک سازمانی: fathializadeh@mjdkh.ac.ir
 • دانلود رزومه
 • نام و نام خانوادگی : فیروزه شیخی شوشتری
 • مرتبه علمی: مربی
 • پست سازمانی:مدیر گروه و دبیر شورای گروه
 • پست الکترونیک سازمانی:
 • دانلود رزومه
 • نام و نام خانوادگی :  اکرم السادات داوودی
 • مرتبه علمی: مربی
 • پست سازمانی: عضو هیات علمی
 • پست الکترونیک سازمانی:
 • دانلود رزومه
 • نام و نام خانوادگی :  رودابه باورصاد احمدی (دانشجوی دکترا)
 • مرتبه علمی: مربی
 • پست سازمانی: عضو هیات علمی
 • پست الکترونیک سازمانی:
 • دانلود رزومه
 • نام و نام خانوادگی :  شاهین قربانی (دانشجوی دکترا)
 • مرتبه علمی: مربی
 • پست سازمانی: عضو هیات علمی
 • پست الکترونیک سازمانی:
 • دانلود رزومه
 • نام و نام خانوادگی :   فرخ حیدری (دانشجوی دکترا)
 • مرتبه علمی: مربی
 • پست سازمانی: عضو هیات علمی
 • پست الکترونیک :farrokh.heidari@gmail.com
 • دانلود رزومه
 • نام و نام خانوادگی :   دکتر سارا سلیمانی کربلایی
 • مرتبه علمی: استادیار
 • پست سازمانی: مدرس قراردادی 
 • پست الکترونیک سازمانی:
 • دانلود رزومه

کارشناس آموزشی گروه :

 • نام و نام خانوادگی : معصومه کتکی نیا
 • شماره اتاق : طبقه همکف دانشکده ادبیات و علوم انسانی – اطاق ۱۰۷
 • شماره تلفن داخلی: ۲۷۰
 • پست الکترونیکی گروه :English.department258@gmail.com

مسئول آزمایشگاه زبان :

 • نام و نام خانوادگی : معصومه کتکی نیا
 • شماره اتاق : طبقه همکف دانشکده ادبیات و علوم انسانی – اطاق ۱۰۷
 • شماره تلفن داخلی: ۲۷۰
 • پست الکترونیکی :

تقویم آموزشی

برنامه نیمسال جاری

برای دانلود طرح درس، روی درس مورد نظر کلیک نمایید.

گروه زبان و ادبیات انگلیسی
ردیف نام و نام خانوادگی نام درس مقطع تحصیلی گروه آموزشی
۱ سید جواد حبیبی ادبیات جهان کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی
۲ سید جواد حبیبی اصول و روش تحقیق ۱ کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی
۳ سید جواد حبیبی اصول و روش تحقیق ۲ کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی
۴ سید جواد حبیبی اصول و روش تحقیق کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی
۸ سید جواد حبیبی پروژه کارورزی کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی
۹ رودابه باورصاد ادبیات امریکا کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی
۱۰ رودابه باورصاد داستان کوتاه کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی
۱۱ رودابه باورصاد درامد ۲ کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی
۱۲ رودابه باورصاد سیری در تاریخ ۱ کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی
۱۳ رودابه باورصاد شعر انگلیسی کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی
۱۴ رودابه باورصاد مکاتب ادبی کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی
۱۵ شیما اکبرنژاد خواندن پیشرفته کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی
۱۶ شیما اکبرنژاد دستور و نگارش انگلیسی پایه کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی
۱۷ شیما اکبرنژاد گفت و شنود ۲ کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی
۱۸ ابتسام عباسی منتظری خواندن و درک مفاهیم ۲ کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی
۱۹ ابتسام عباسی منتظری خواندن و درک مفاهیم ۳ کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی
۲۰ ابتسام عباسی منتظری فن بیان کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی
۲۱ لیلا تناور  دستور و نگارش پیشرفته و (۲) کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی
۲۲ لیلا تناور زبان پیش دانشگاهی کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی
۲۳ لیلا تناور زبان خارجه کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی
۲۴ فرخ حیدری دستور نگارش ۲ کارشناسی  زبان و ادبیات انگلیسی
۲۵ فرخ حیدری زبانشناسی ۱ کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی

دستورالعملها

زمان بندی جلسات دفاع

افتخارات

آزمایشگاه ها و کارگاه ها

 • اسامی دانشجویان کارشناسی ارشد
 • اسامی دانشجویان کارشناسی پیوسته
 • اسامی دانشجویان کارشناسی ناپیوسته
 1. موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، طبقه دوم، گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی، اطاق ۳۲۲
 2. ساعات مراجعه حضوری و تماس: شنبه تا چهارشنبه ۸ الی ۱۴:۳۸
 3. تلفن: ۳۳۳۴۵۳۷۲-۰۶۱ داخلی: ۲۵۸
 4. مدیر گروه : فیروزه شیخی شوشتری
 5. کارشناس گروه : معصومه کتکی نیا
 6. کانال گروه زبان و ادبیات انگلیسی – ویژه دانشجویان : Telegram.me/eldch